Sổ đỏ ghi thời hạn lâu dài thì được sử dụng đất trong bao lâu?

Sổ đỏ là tên gọi mà người dân thường dùng để gọi các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, nhà ở. Ảnh: Nguyễn Hà.
Sổ đỏ là tên gọi mà người dân thường dùng để gọi các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, nhà ở. Ảnh: Nguyễn Hà.
Sổ đỏ là tên gọi mà người dân thường dùng để gọi các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, nhà ở. Ảnh: Nguyễn Hà.
Lên top