Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đất trồng lúa có được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho?

Minh Huy |

Đất trồng lúa có thể được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn... nếu đáp ứng điều kiện của pháp luật hiện hành.

Điều kiện cấp sổ đỏ đất không giấy tờ được nới rộng theo Luật Đất đai mới

Minh Huy (T/H) |

Đất không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai 2024.

Chưa có sổ đỏ cần nắm được ngay 7 quy định mới tại Luật Đất đai 2024

Minh Quân |

Luật Đất đai mới vừa được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới nổi bật, được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, Luật Đất đai năm 2024 có nhiều sự thay đổi liên quan đến việc cấp sổ đỏ.

Quy định về việc cấp sổ đỏ cho đất 50 năm

Minh Quân |

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng) không phụ thuộc vào thời hạn sử dụng đất. Dưới đây là quy định về việc cấp sổ đỏ cho đất 50 năm, bạn đọc có thể tham khảo.

Quy định về điều kiện cấp sổ đỏ năm 2024

Thạch Lam (T/H) |

Sổ đỏ được người dân thường dùng để gọi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa theo màu sắc của giấy chứng nhận. Dưới đây là quy định về việc cấp sổ đỏ, bạn đọc có thể tham khảo.

Khái niệm sổ đỏ, sổ hồng sẽ ra sao theo luật mới?

Ngọc Thiện |

Sổ đỏ, sổ hồng không có khái niệm dưới góc độ pháp lý. Đây là cách gọi của người dân dựa trên màu sắc của các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp nào tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ

HIỆP DƯƠNG |

Tại Điều 151 Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 quy định các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

Công thức tính lệ phí trước bạ khi đăng ký cấp sổ đỏ, sổ hồng

Nhóm PV |

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty luật SB Law - tư vấn cách tính lệ phí trước bạ khi đăng ký cấp sổ đỏ, sổ hồng.

Chi tiết những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai

Huy Hùng |

Điều 151 Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết các trường hợp không được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Sổ đỏ, sổ hồng có tên gọi mới từ năm 2025

Minh Huy (T/H) |

Sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi theo quy định là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, từ ngày 1.1.2025 khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.

Những trường hợp đất không giấy tờ được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai sửa đổi

Phương Anh |

Các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1.7.2014 sẽ được xem xét cấp sổ đỏ theo Luật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ 1.1.2025.

Quy định 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ

Minh Quân |

Sổ đỏ là cách gọi thường ngày của người dân để gọi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất căn cứ vào màu sắc của giấy chứng nhận. Theo quy định của pháp luật, 7 trường hợp dưới đây sẽ không được cấp sổ đỏ.

Không có sổ đỏ có được chuyển mục đích sử dụng đất hay không

Thạch Lam (T/H) |

Khi chuyển mục đích sử dụng đất dù thuộc trường hợp phải xin phép hay không phải xin phép, cần tuân thủ những điều kiện nhất định. Vậy, trường hợp đất không có sổ đỏ có được chuyển mục đích sử dụng?

Trường hợp nào thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HIỆP DƯƠNG |

Việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại điểm d khoản 2 Điều 106 của Luật đất đai được thực hiện như sau:

Bệnh viện hàng trăm tỉ chấm dứt hoạt động vì… thiếu thủ tục pháp lý

THANH TUẤN |

Nhà đầu tư thực hiện dự án bệnh viện theo đúng các thủ tục pháp luật quy định, tuy nhiên do vướng mắc về thủ tục pháp lý trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đành phải chấp nhận chấm dứt hoạt động.