Nhập khẩu tại nơi đi làm, muốn giữ khẩu ở quê có được?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE