Lao động nữ mang thai có phải làm thêm giờ không?

Lao động nữ mang thai từ 6 tháng không phải làm đêm, làm thêm giờ. Ảnh: Nam Dương
Lao động nữ mang thai từ 6 tháng không phải làm đêm, làm thêm giờ. Ảnh: Nam Dương
Lao động nữ mang thai từ 6 tháng không phải làm đêm, làm thêm giờ. Ảnh: Nam Dương
Lên top