Nhận chế độ thai sản thì thôi trợ cấp thất nghiệp?

Người lao động có thể nhận trợ cấp thất nghiệp và chế độ thai sản cùng lúc nếu đủ điều kiện. Ảnh: Nam Dương
Người lao động có thể nhận trợ cấp thất nghiệp và chế độ thai sản cùng lúc nếu đủ điều kiện. Ảnh: Nam Dương
Người lao động có thể nhận trợ cấp thất nghiệp và chế độ thai sản cùng lúc nếu đủ điều kiện. Ảnh: Nam Dương
Lên top