Hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện thế nào?

Hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1. Ảnh: Hải Nguyễn
Hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1. Ảnh: Hải Nguyễn
Hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top