EVN bác thông tin tiền điện sinh hoạt cao bất thường do điều chỉnh tăng giá

EVN khẳng định hệ thống đo đếm điện hiện nay được quản lý rất chặt chẽ, không thể tác động can thiệp. Ảnh minh họa. Ảnh EVN.
EVN khẳng định hệ thống đo đếm điện hiện nay được quản lý rất chặt chẽ, không thể tác động can thiệp. Ảnh minh họa. Ảnh EVN.
EVN khẳng định hệ thống đo đếm điện hiện nay được quản lý rất chặt chẽ, không thể tác động can thiệp. Ảnh minh họa. Ảnh EVN.
Lên top