Bao nhiêu khách hàng được giảm, miễn tiền điện thời gian qua?

Lên top