Việc giảm giá điện cho người dân được tính thế nào?

Ảnh: EVN cung cấp
Ảnh: EVN cung cấp
Ảnh: EVN cung cấp
Lên top