Hết hạn HĐLĐ khi đang có thai, Cty có được quyền cho nghỉ?

Lao động nữ được nghỉ 6 tháng hưởng chế độ thai sản.
Lao động nữ được nghỉ 6 tháng hưởng chế độ thai sản.
Lao động nữ được nghỉ 6 tháng hưởng chế độ thai sản.