Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Con nuôi có được hưởng tài sản thừa kế khi không có di chúc?