Có được trừ tiền chế độ thai sản vào tiền tham ô?

Khoản tiền chế độ thai sản là khoản tiền cơ quan BHXH chi trả cho NLĐ, vì vậy, người sử dụng lao động không được giữ lại khoản tiền đó. Ảnh: Hải Nguyễn
Khoản tiền chế độ thai sản là khoản tiền cơ quan BHXH chi trả cho NLĐ, vì vậy, người sử dụng lao động không được giữ lại khoản tiền đó. Ảnh: Hải Nguyễn
Khoản tiền chế độ thai sản là khoản tiền cơ quan BHXH chi trả cho NLĐ, vì vậy, người sử dụng lao động không được giữ lại khoản tiền đó. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top