LĐLĐ tỉnh Kiên Giang:

Một ngày bàn giao 3 "Mái ấm công đoàn"