Hỗ trợ 12.000 sản phẩm đến y bác sĩ miền Trung chống dịch COVID-19

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động đã phối hợp với Công ty Nestlé Việt Nam trực tiếp hỗ trợ các y bác sĩ miền Trung trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: P.V
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động đã phối hợp với Công ty Nestlé Việt Nam trực tiếp hỗ trợ các y bác sĩ miền Trung trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: P.V
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động đã phối hợp với Công ty Nestlé Việt Nam trực tiếp hỗ trợ các y bác sĩ miền Trung trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: P.V
Lên top