“Vạn ly cà phê, vạn quả cam tươi” đến y bác sĩ chống dịch COVID-19

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động triển khai chương trình “Vạn ly cà phê, vạn quả cam tươi” đến đội ngũ y bác sĩ tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và TP.Đà Nẵng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. 
Ảnh: Thái Bình
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động triển khai chương trình “Vạn ly cà phê, vạn quả cam tươi” đến đội ngũ y bác sĩ tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và TP.Đà Nẵng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Thái Bình
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động triển khai chương trình “Vạn ly cà phê, vạn quả cam tươi” đến đội ngũ y bác sĩ tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và TP.Đà Nẵng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Thái Bình
Lên top