Tặng 10.000 khẩu trang cho bệnh viện, khu cách ly ở Quảng Nam

Tập thể công ty Heineken Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng tặng khẩu trang, tấm chắn bảo vệ và nhu yếu phẩm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên. Ảnh: Thanh Chung
Tập thể công ty Heineken Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng tặng khẩu trang, tấm chắn bảo vệ và nhu yếu phẩm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên. Ảnh: Thanh Chung
Tập thể công ty Heineken Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng tặng khẩu trang, tấm chắn bảo vệ và nhu yếu phẩm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên. Ảnh: Thanh Chung
Lên top