Bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy

Hàng trăm viên thuốc lắc, một loại ma túy tổng hợp, bị cơ quan cảnh sát thu giữ tại Hà Nội.
Hàng trăm viên thuốc lắc, một loại ma túy tổng hợp, bị cơ quan cảnh sát thu giữ tại Hà Nội.
Hàng trăm viên thuốc lắc, một loại ma túy tổng hợp, bị cơ quan cảnh sát thu giữ tại Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top