Vietcombank công bố lợi nhuận trước thuế hơn 7.700 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành và Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng tặng Giấy khen và hoa cho 13 chi nhánh tiêu biểu.
Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành và Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng tặng Giấy khen và hoa cho 13 chi nhánh tiêu biểu.
Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành và Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng tặng Giấy khen và hoa cho 13 chi nhánh tiêu biểu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top