Vàng trở lại mức cao nhất trong 2 tuần, nhà đầu tư phấn khởi

Vàng trở lại mức cao nhất trong 2 tuần, nhà đầu tư phấn khởi. Nguồn: Reuters
Vàng trở lại mức cao nhất trong 2 tuần, nhà đầu tư phấn khởi. Nguồn: Reuters
Vàng trở lại mức cao nhất trong 2 tuần, nhà đầu tư phấn khởi. Nguồn: Reuters
Lên top