Bị cấm bay, cổ phiếu Boeing mất hơn 26 tỉ USD

Bị cấm bay, cổ phiếu Boeing mất hơn 26 tỉ USD. Ảnh: Reuters
Bị cấm bay, cổ phiếu Boeing mất hơn 26 tỉ USD. Ảnh: Reuters
Bị cấm bay, cổ phiếu Boeing mất hơn 26 tỉ USD. Ảnh: Reuters
Lên top