Vàng thế giới trở nên hấp dẫn hơn nhờ đồng USD suy yếu

Vàng thế giới trở nên hấp dẫn hơn nhờ đồng USD suy yếu. Ảnh minh hoạ: Reuters
Vàng thế giới trở nên hấp dẫn hơn nhờ đồng USD suy yếu. Ảnh minh hoạ: Reuters
Vàng thế giới trở nên hấp dẫn hơn nhờ đồng USD suy yếu. Ảnh minh hoạ: Reuters
Lên top