TNG Holdings Vietnam tiếp sức cho học sinh nghèo

Dù gia cảnh khó khăn, Phạm Thị Diệu Hằng luôn nỗ lực học tập (Nguồn: baohatinh.vn)
Dù gia cảnh khó khăn, Phạm Thị Diệu Hằng luôn nỗ lực học tập (Nguồn: baohatinh.vn)
Dù gia cảnh khó khăn, Phạm Thị Diệu Hằng luôn nỗ lực học tập (Nguồn: baohatinh.vn)
Lên top