TNG Holdings Vietnam đồng hành trong công tác phòng, chống dịch

Tập đoàn TNG Holdings Vietnam hỗ trợ người dân thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) an tâm chống dịch. Ảnh chụp ngày 9.4 trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại: TNG Holdings Vietnam
Tập đoàn TNG Holdings Vietnam hỗ trợ người dân thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) an tâm chống dịch. Ảnh chụp ngày 9.4 trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại: TNG Holdings Vietnam
Tập đoàn TNG Holdings Vietnam hỗ trợ người dân thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) an tâm chống dịch. Ảnh chụp ngày 9.4 trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại: TNG Holdings Vietnam
Lên top