TNG Holdings Vietnam tăng trưởng ngoạn mục bất chấp đại dịch COVID-19

Chuỗi khách sạn thông minh SOJOn ra mắt đồng loạt tại Thái Bình, Nam Định và Bắc Giang cuối năm 2020. Ảnh: TNG
Chuỗi khách sạn thông minh SOJOn ra mắt đồng loạt tại Thái Bình, Nam Định và Bắc Giang cuối năm 2020. Ảnh: TNG
Chuỗi khách sạn thông minh SOJOn ra mắt đồng loạt tại Thái Bình, Nam Định và Bắc Giang cuối năm 2020. Ảnh: TNG
Lên top