SCB đạt 3 giải thưởng về doanh số thẻ tín dụng của MasterCard và Visa

Bà Trần Thị Minh Thảo - Giám đốc Khối DVNH & TCCN (giữa) nhận giải thưởng “Leadership In Credit - Ngân hàng dẫn đầu về doanh số Thẻ tín dụng 2018” và “Leadership In Cross Border – Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu nước ngoài 2018” do đại diện của Tổ chức Thẻ Quốc tế MasterCard trao tặng. Ảnh: SCB
Bà Trần Thị Minh Thảo - Giám đốc Khối DVNH & TCCN (giữa) nhận giải thưởng “Leadership In Credit - Ngân hàng dẫn đầu về doanh số Thẻ tín dụng 2018” và “Leadership In Cross Border – Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu nước ngoài 2018” do đại diện của Tổ chức Thẻ Quốc tế MasterCard trao tặng. Ảnh: SCB
Bà Trần Thị Minh Thảo - Giám đốc Khối DVNH & TCCN (giữa) nhận giải thưởng “Leadership In Credit - Ngân hàng dẫn đầu về doanh số Thẻ tín dụng 2018” và “Leadership In Cross Border – Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu nước ngoài 2018” do đại diện của Tổ chức Thẻ Quốc tế MasterCard trao tặng. Ảnh: SCB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top