Phát triển du lịch, hàng trăm hộ dân xã Sơn Trạch thoát nghèo

Bà con nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã Sơn Trạch để kịp thời phát triển sản xuất kinh doanh.  Ảnh: HIỂN NGỌC
Bà con nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã Sơn Trạch để kịp thời phát triển sản xuất kinh doanh. Ảnh: HIỂN NGỌC
Bà con nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã Sơn Trạch để kịp thời phát triển sản xuất kinh doanh. Ảnh: HIỂN NGỌC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM