Ốc đảo Cồn Phụng rộn ràng đón điện lưới quốc gia

Đóng điện vận hành công trình cấp điện "ốc đảo" Cồn Phụng. Ảnh: H.H
Đóng điện vận hành công trình cấp điện "ốc đảo" Cồn Phụng. Ảnh: H.H
Đóng điện vận hành công trình cấp điện "ốc đảo" Cồn Phụng. Ảnh: H.H