VNPT tặng 37.000 máy tính bảng, triển khai loạt ưu đãi dịp năm học mới

VNPT ưu đãi giải pháp học và thi trực tuyến VNPT E-Learning cho toàn bộ các trường ở địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16
VNPT ưu đãi giải pháp học và thi trực tuyến VNPT E-Learning cho toàn bộ các trường ở địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16
VNPT ưu đãi giải pháp học và thi trực tuyến VNPT E-Learning cho toàn bộ các trường ở địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16
Lên top