VNPT đạt nhiều giải thưởng nhất tại Stevie Awards Asia - Pacific

VNPT đang được biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực tư vấn giải pháp thi công dự án CNTT, cung cấp sản phầm, giải pháp tích hợp, dịch vụ CNTT và phát triển phần mềm
VNPT đang được biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực tư vấn giải pháp thi công dự án CNTT, cung cấp sản phầm, giải pháp tích hợp, dịch vụ CNTT và phát triển phần mềm
VNPT đang được biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực tư vấn giải pháp thi công dự án CNTT, cung cấp sản phầm, giải pháp tích hợp, dịch vụ CNTT và phát triển phần mềm
Lên top