Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Thông tin và Truyền thông và 2 Tập đoàn VNPT và Viettel

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Thông tin và Truyền thông và 2 Tập đoàn lớn của đất nước. Ảnh TTXVN
Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Thông tin và Truyền thông và 2 Tập đoàn lớn của đất nước. Ảnh TTXVN
Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Thông tin và Truyền thông và 2 Tập đoàn lớn của đất nước. Ảnh TTXVN
Lên top