Bộ ảnh quý về dấu ấn hoạt động của Đại tướng Lê Đức Anh

Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng kiểm tra tình hình bảo vệ biên giới năm 1987.
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng kiểm tra tình hình bảo vệ biên giới năm 1987.
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng kiểm tra tình hình bảo vệ biên giới năm 1987.
Lên top