Vụ nước đóng chai River không in hạn sử dụng: Phạt công ty sản xuất 3 triệu đồng

Nước uống đóng chai River của Công ty TNHH điện tử và TMTH Khánh Hà. Ảnh: Lê Phi Long
Nước uống đóng chai River của Công ty TNHH điện tử và TMTH Khánh Hà. Ảnh: Lê Phi Long
Nước uống đóng chai River của Công ty TNHH điện tử và TMTH Khánh Hà. Ảnh: Lê Phi Long