Việt-Trung đàm phán vòng 10 các vấn đề ít nhạy cảm trên biển

Tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh nối đuôi vươn khơi. Ảnh: LĐ
Tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh nối đuôi vươn khơi. Ảnh: LĐ
Tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh nối đuôi vươn khơi. Ảnh: LĐ