Lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển

Việt-Trung đàm phán vòng 10 các vấn đề ít nhạy cảm trên biển

Song Minh |

Từ ngày 11-14.12 tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra Đàm phán vòng 10 Nhóm công tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.