Khánh thành cây cầu thứ 2 kết nối Việt - Trung tại Móng Cái

Cầu Bắc Luân 2. Ảnh: Đ.Q
Cầu Bắc Luân 2. Ảnh: Đ.Q