Văn phòng Chủ tịch Nước họp báo công bố Luật Quy hoạch

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Giang Sơn phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: P.Diệu)
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Giang Sơn phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: P.Diệu)
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Giang Sơn phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: P.Diệu)
Lên top