Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành việc thành lập thị trấn Ninh Cường

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: QH)