Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nữ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đầu tiên

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết cho tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung. Ảnh: Hà Linh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết cho tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung. Ảnh: Hà Linh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết cho tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung. Ảnh: Hà Linh
Lên top