Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Quốc hội cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Tùng Giang
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Quốc hội cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Tùng Giang
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Quốc hội cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Tùng Giang
Lên top