Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn
Lên top