Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét miễn giảm thuế hỗ trợ DN, người dân

Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV. Ảnh: Minh Hùng
Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV. Ảnh: Minh Hùng
Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc khoá XV. Ảnh: Minh Hùng
Lên top