Tuần làm việc thứ 4 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 7 diễn ra từ ngày 10-14.6. Ảnh: quochoi
Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 7 diễn ra từ ngày 10-14.6. Ảnh: quochoi
Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 7 diễn ra từ ngày 10-14.6. Ảnh: quochoi
Lên top