Bến Tre:

Từ Đồng Khởi trong kháng chiến chống Mỹ đến Đồng Khởi xây dựng quê hương

Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.Q
Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.Q
Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.Q
Lên top