Thái Nguyên:

Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chế biến tiêu biểu của tỉnh với các đại biểu. Ảnh: Hải Minh
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chế biến tiêu biểu của tỉnh với các đại biểu. Ảnh: Hải Minh
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chế biến tiêu biểu của tỉnh với các đại biểu. Ảnh: Hải Minh
Lên top