Bến Tre: Phát động trồng 10 triệu cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham gia trồng cây tại huyện Bình Đại, Bến Tre. Ảnh: K.Q
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham gia trồng cây tại huyện Bình Đại, Bến Tre. Ảnh: K.Q
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham gia trồng cây tại huyện Bình Đại, Bến Tre. Ảnh: K.Q
Lên top