Trưởng Đặc khu phải có ngoại ngữ và tin học

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) - Ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) - Ảnh: QH