Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm, làm việc với Báo Nhân Dân

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (Ảnh: QH)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (Ảnh: QH)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (Ảnh: QH)
Lên top