Trợ lý ảo sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên ở Bộ TT&TT từ 1.9.2021

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì họp giao ban Lãnh đạo chủ chốt tuần 23/2021. Ảnh Cổng thông tin Bộ TT&TT
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì họp giao ban Lãnh đạo chủ chốt tuần 23/2021. Ảnh Cổng thông tin Bộ TT&TT
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì họp giao ban Lãnh đạo chủ chốt tuần 23/2021. Ảnh Cổng thông tin Bộ TT&TT
Lên top