TPHCM ra mắt "Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19"

Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 vừa được Sở Thông tin và Truyền thông, TPHCM ra mắt. Ảnh: Thế Lâm.
Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 vừa được Sở Thông tin và Truyền thông, TPHCM ra mắt. Ảnh: Thế Lâm.
Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 vừa được Sở Thông tin và Truyền thông, TPHCM ra mắt. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top