Biến động quyền kiểm soát Samsung sau khi con trai cố Chủ tịch nhận thừa kế

Lee Jae-yong, con trai duy nhất của cố Chủ tịch tập đoàn Samsung. Ảnh: AFP.
Lee Jae-yong, con trai duy nhất của cố Chủ tịch tập đoàn Samsung. Ảnh: AFP.
Lee Jae-yong, con trai duy nhất của cố Chủ tịch tập đoàn Samsung. Ảnh: AFP.
Lên top